Translate

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Thay đổi Username mặc định trong WordPress

1 trong những bước cơ bản phải làm để bảo mật cho blog WP là thay đổi username mặc định vì WordPress cung cấp cho chúng ta Username là “admin“, không hề an toàn nếu kẻ tấn công là người quen biết bạn, và họ có thể dò được password từ các thông tin cá nhân như tên, ngày sinh,..
  • Để thay đổi Username mặc định này, bạn cần sử dụng 1 lệnh SQL hoặc trực tiếp sửa giá trị trong Phpmyadmin. Và đây là câu lệnh để thay đổi Username mặc định:
UPDATE 'wp_users' SET 'user_login' = 'NEWUSERNAME' WHERE 'wp_users'.'ID' =1 LIMIT 1 ;
*Thay đổi chữ NEWUSERNAME bằng tên đăng nhập mới mà bạn muốn sử dụng.
  • Nếu bạn không biết nhiều về Phpmyadmin thì có thể làm thủ công bằng cách tạo 1 Username mới, cấp quyền Admin, sau đó đăng nhập với Username quyền Admin vừa tạo và xóa username mặc định đi.

Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn