Translate

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Tạo Gmail của Google bằng Tiếng Việt nhanh nhất.

Link đăng kí tài khoản Email Google bằng Tiếng Việt.
Tạo tài khoản Email của Google, và đây cũng là tài khoản đăng nhập các dịch vụ của Google.com.
Các bước khác đơn giản. Bạn hãy nhấn vào link sau và làm theo hướng dẫn.
Nhấn link "Đăng kí" để Đăng kí chúc các bạn thành công.!
(http://www.conetvn.blogspot.com)

4 nhận xét:

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn