Translate

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Tạo hiệu ứng cho link trên blog plus

a{properties:value;} 
color:#FFFFFF
background:transparent url(link hình) top center 
font-size:Apx
font-family:Tahoma
font-style:italic
font-weight:bold
text-decoration:underline
text-shadow: 0px 0px 10px #f0f,0px 0px 10px #f0f,0px 0px 10px #f0f
border-top:1px dashed #fff;border-right:1px dashed #fff;border-left:1px dashed #fff;border-bottom-style:dashed;border-bottom-color:#fff;border-bottom-width:1px;
a{background:transparent url(http://img13.imageshack.us/img13/2715/48337911.gif) top center;font-style:italic;font-weight:bold;} 
a:visited{properties:value;} 
a:hover{properties:value;}
 
a:active{properties:value;}
 
a:hover{background:transparent url(http://img13.imageshack.us/img13/2715/48337911.gif) top center;font-weight:bold;} 

Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn