Translate

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Hiệu ứng khi rê chuột vào module

Nghĩa là khi rê chuột đến module thì một phần module như "sáng" lên vậy. Tùy sở thích bạn có thể lựa chọn hiệu ứng cho từng module. Sau đây là code :


Module Bài viết mới nhất :

#article_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url (http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif);}

Module Bình luận mới nhất :

#comment_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Bình luận nhanh :

#guestbook_entries .rc_bd .rc_bc .bd ol li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Thư mục riêng :

#folder .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Bạn bè :

#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li{background:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2008/12/15/06/25001229299193.png );} #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Hình ảnh trong blog :

#photo_highlight .rc_bd .rc_bc .bd tr td:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Blog tôi thích :

#subscribe_highlight .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Blog về tôi :

#mod-tagged-frd-article .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Hồ sơ blog :

#profile_card .rc_bd .rc_bc .bd dl :hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Bài viết :

Kiểu hiển thị bài đầu :

.comment-more li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Kiểu hiển thị tóm tắt :

.main-bd li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Kiểu hiển thị tựa bài :

.main-bd tr:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Thống kê Plus :

#statistic .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Cập nhật ngày :

#update_date .date:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Lịch :

#calendar .rc_bd .rc_bc .bd th:hover ,#calendar .rc_bd .rc_bc .bd td:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Xem thêm khi xem trực tiếp một bài viết :

.mod-more-blogs li:hover, .mod-more-blogs h3:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Module Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn,Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích :

.mod-relatives .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Phần comment bài viết :

#comment_container li:hover{background:url(http://img442.imageshack.us/img442/1364/but1a.gif );}

Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn