Translate

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Đổi mật khẩu Yahoo đơn giản

Bạn muốn sửa đổi một số thông tin của mình ví dụ bạn thấy rất cần thiết phải đổi Password chẳng hạn bạn chỉ cần vào Login ==> chọn Account Info (Thông tin tài khoản của bạn)
và một trang web mới giống như trang Sign in của Ỵahoo mail nhưng có ghi sẵn ID cho bạn và bạn chỉ cần gõ Pass vào đó==>trang kế tiếp là trang Edit (sửa chữa) Bạn cần đổi Pass thì chỉ có mỗi một việc là chọn Change Password còn những cái còn lại chỉ cần click vào chữ Edit là xong .Nhớ là khi bạn Sign in vào hộp thư thì phải gõ mật khẩu sau khi đổi nha.


Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn