Translate

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Thay và làm đẹp nút lưu, hủy cho blog plus

Có tất cả 3 trang có nút Lưu Hủy : phần comment ở bài viết, phần comment cho album, phần gửi tin nhắn.

Trong các code sau thay Link bằng link hình bạn muốn chèn, còn nếu muốn tỏng suốt cứ để nguyên, không cần thay link. Code gồm hai dòng, dòng trên là code thay nút lưu hủy, dòng dưới là hình hiện ra khi ta di chuột đến đó

(coppy hết vào CSS tự tạo)
Code cho phần comment


.cmt-mod-alist .add-comment .buttons input{background:url(Link_anh) no-repeat;}
 .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input:hover{background:url(Link_anh) no-repeat;}


Code cho phần bình luận album


.rte_fieldset .buttons input{background:url(Link_anh) no-repeat;}
.rte_fieldset .buttons input:hover{background:url(Link_anh) no-repeat;}
Code cho phần gửi tin nhắn


#post_gb tbody input{background:transparent url(Link_anh) no-repeat;border-style:none}
 #post_gb tbody input:hover{background:transparent url(Link_anh) no-repeat;border-style:none}


Bài viết sưu tầm : Olympia
Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

1 nhận xét:

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn