Translate

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Thay đổi khung tìm kiếm trong yahoo nick chat

Bạn là nột chuyên gia tìm kiếm trên mạng bằng các trình như Yahoo ,Google hay bất cứ cái gì mà bạn thấy tiện bạn không thích công cụ đó của Yahoo mà bạn khoái cái khác chẳng hạn như Google hay Vinaseek quá đơn giản bạn chỉ cần thay đổi một só thông số mà thôi : VD như Google chẳng hạn :

           1) Bạn vào đường dẫn sau : C:\Program files\Yahoo\Messenger\ymsgr.ini

2) Bạn sửa file sau : ymsgr.ini bằng một số công cụ hỗ trợ văn bản như Notepad ...

3) Bạn thay đổi dòng "Search Text 1=Search the Web!" bằng dòng "Search Text 1=Search Google"

4) Bạn thay đổi dòng "Search Menu 1=Search the Web!" thành "Search Menu 1=&Google"

5) Thay đổi dòng "Search URL 1=http://search.yahoo.com/search?p=%s&fr=msgr-buddy" thành "Search URL 1=http://www.google.com/search?q=%s"


             6) Bạn Save file ymsgr.ini và vào lại ( restart) Yahoo! Messenger.

7
) Và khi bạn muốn tìm kiếm trên mạng bạn chỉ cần nhìn xuống cuối màn hình chính của YM có chữ Search Google và gõ vào đó thứ bạn cần và chọn Search . Tôi chỉ nói đây là VD còn bạn có thể để nguyên dạng hay là dùng VinaSeek cũng không sao chỉ cần thay đổi tương tự.
Nguồn e.domaindlx
Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn