Translate

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Hướng dẫn đổi theme kiểu top-pot ở blog plus

Cuối cùng thì chúng ta cũng đến bài được mong đợi nhất : Chèn theme hai mảnh dạng top-bot cho Plus. Nếu như đã ai đó dùng 360 độ thì cũng làm quen với kiểu theme dạng top-bot rồi. Dạng này theme sẽ gồm hai hình ở phần trên (top) và dưới (bot) của blog. Đối với 360 Plus thì có bốn cách chèn theme kiểu top-bot.
Vi dụ về theme top - bot
Top
link ảnh top
http://farm1.static.flickr.com/129/416663486_99cf10191b_o.jpgBot
link ảnh bot
http://farm1.static.flickr.com/127/416663755_70865a2c8a_o.jpg

Cách thứ 1
Code CSS cho cách chèn này

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{background: #dbf2f8;}/*olympia41124*/ #head{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top56436565.jpg) no-repeat top center; height:750px;}/*olympia41124*/ #bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot236577647.jpg) no-repeat bottom center;}/*olympia41124*/

Trong đó

#dbf2f8 : là mã màu nền của blog để theme nhìn hài hòa, tùy theo màu của theme hai mảnh bạn chèn mà mã màu sẽ khác nhau

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top56436565.jpg : là link hình top của theme

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot236577647.jpg : là link hình bot của theme

height:750px : là chiều cao của hình top

Sẽ có bạn thắc mắc là làm sao biết được chiều cao của hình top mà điền vào. Rất đơn giản, nếu bạn có hình thì nhấp chuột phải chọn View Background Image hoặc có trường hợp sẽ là View Image
Cách thư 2
ảnh 02

Tiếp theo là cách chèn theme top-bot thứ hai, cách này gần giống cách một, nhưng chúng ta sẽ không cần phải tìm chiều cao của hình top và vị trí hình top cũng hơi khác so với cách thứ nhất
Code CSS của cách nàybody.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background: #dbf2f8;}/*olympia41124*/ #doc2{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top56436565.jpg) no-repeat top center;}/*vietnam360plus.com*/ #bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot236577647.jpg) no-repeat bottom center}/*olympia41124*/

Trong đó

#dbf2f8 : là mã màu nền của blog để theme nhìn hài hòa, tùy theo màu của theme hai mảnh bạn chèn mà mã màu sẽ khác nhau

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top56436565.jpg : là link hình top của theme

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot236577647.jpg : là link hình bot của theme

Nhược điểm của hai cách chèn trên dễ nhận thấy nhất đó là hình nền bị "bó ép" vào trong một không gian chật. Nhìn kỹ trong ví dụ sau thì hình bot bị mất khúc
ảnh 03
Cách thứ 3
Sau đây là cách chèn theme top-bot thứ ba. Cách này có thể khắc phục lỗi của hai cách trên, không cần biết chính xác chiều cao của hình, hình không bị mất khúc.
ảnh 04


Code của cách chèn nàybody.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot46754764754.jpg) bottom no-repeat;}/*olympia41124*/ html {background: #1a8ec7 url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top543636565.jpg) no-repeat top;}/*vietnam360plus.com*/

Trong đó

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot46754764754.jpg : là link hình bot của theme

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top543636565.jpg : là link hình top của theme

#1a8ec7 : là mã màu nền mà bạn có thể thay đổi cho phù hợp với theme


Cách thư 4
ảnh 05


Code CSS của cách nàybody.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{background:transparent;}/*olympia41124*/ html {background: #1a8ec7 url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top543636565.jpg) no-repeat top;}/*vietnam360plus.com*/ #ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot46754764754.jpg) no-repeat bottom center;border-top:none;height:850px;}/*olympia41124*/ #ft .info{font-size:0px;}/*vietnam360plus.com*/

Trong đó

#1a8ec7 : là mã màu nền mà bạn có thể thay đổi cho phù hợp với theme

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/top543636565.jpg : là link hình top của theme

http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Theme_Blog/bot46754764754.jpg : là link hình bot của theme

height:850px : là chiều cao của hình bot của themeHướng dẫn đổi theme dang top bot by DK-ny

Các bạn xem trên http://conetvn.blogspot.com/ (chi tiết)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn