Translate

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Hiện ảnh nền tự động trong yahoo

Trong IMVeronment có khá nhièu ảnh nền đẹp và bạn muốn khi nào có một cửa sổ mới xuất hiện thì các ảnh hiện lên một cách tự động không phải chọn làm gi cho mất công bạn chỉ cần chọn Login ==> Preferences ==>IMVeronment==> Trong mục When I open an Instalt.... bạn chọn Start with default IMVeronmentclick vào Browse và chọn một font nào đó mà bạn thích  và  OK

Nguồn e.domaindlx
Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn