Translate

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Code tạo thời tiết cho blog của bạn

Hướng dẫn chèn code dự báo thời tiết cho blog

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi
code:
<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48820.gif"alt="Ha Noi" height="41" width="127">

Các thành phố còn lại

Cố đô Huế

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48852.gif"alt="Co Do Hue" height="41" width="127">


Tp Hồ Chí Minh

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48900.gif"alt="Ho Chi Minh" height="41" width="127">


Tp Ðà Nẵng

<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48855.gif"alt="Da Nang" height="41" width="127"><br /><br />CAO BẰNG

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48808.gif" alt="Click for Cao Bang, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


BẮC KẠN

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48810.gif" alt="Click for Bac Can, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


SƠN LA

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48806.gif" alt="Click for Son La, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


LẠNG SƠN

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48830.gif" alt="Click for Lang Son, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


LÀO CAI (SAPA)

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48803.gif" alt="Click for Lao Cai, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>
THÁI NGUYÊN

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48831.gif" alt="Click for Thai Nguyen, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


MÓNG CÁI – QUẢNG NINH

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48838.gif" alt="Click for Mong Cai, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


NAM ĐỊNH

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48823.gif" alt="Click for Nam Dinh, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


THANH HÓA

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48840.gif" alt="Click for Thanh Hoa, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


VINH – NGHỆ AN

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48845.gif" alt="Click for Vinh, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


HÀ TĨNH

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48846.gif" alt="Click for Ha Tinh, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48848.gif" alt="Click for Dong Hoi, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


HUẾ

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48852.gif" alt="Click for Hue, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> >


ĐÀ NẴNG

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48855.gif" alt="Click for Da Nang, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


HOÀNG SA – ĐÀ NẴNG

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48860.gif" alt="Click for Hoang Sa, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


QUY NHƠN

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48870.gif" alt="Click for Qui Nhon, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


NHA TRANG – KHÁNH HÒA

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48877.gif" alt="Click for Nha Trang, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>


TRƯỜNG SA – KHÁNH HÒA

<img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48920.gif" alt="Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>
Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn