Translate

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Viết Entry trên nền ảnh cho sẵn sau đây

Các bạn xem các mẫu, nhấn vào để lấy link.
Nêu không được bạn click chuột phải chọn Add Favorites và copy link thay vào code sau

<table style="height: 132px;" align="left" background="đoạn link mà bạn chọn làm hình nền" border="2" cellpadding="5" cellspacing="3"> <tbody> <tr> <td align="left"> <font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="1"><font size="2">Bạn viết nội dung vào đây</font> </font><p></p>
</td></tr></tbody></table>


Code đây:

<table style="height: 132px;" align="left" background="đoạn link mà bạn chọn làm hình nền" border="2" cellpadding="5" cellspacing="3"> <tbody> <tr> <td align="left"> <font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="1"><font size="2">Bạn viết nội dung vào đây</font> </font><p></p>
</td></tr></tbody></table>
Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn