Translate

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Ảnh nền động trong Yahoo!Messenger

Ảnh nền động trong Yahoo!Messenger
    Các bạn đă bao giờ gặp một Friend Chat dùng cách tạo hiệu ứng này chưa ?! Nếu chưa hay đă thấy rùi mà c̣n chưa hiểu và biết cách làm th́ hăy đọc qua bài viết này nhé !
Điều mấu chốt của cách làm này là ở chỗ bạn phải dùng một số câu lệnh có sẵn và chỉ việc Copy và Paste vào khung soạn thảo là OK . Bạn cũng cos thể tự tạo cho ḿnh những kiểu font chữ khác nhau hay là ảnh nền mới đẹp hon và sinh động hơn .
Sau đây tôi sẽ đưa ra một số câu lệnh để bạn tham khảo và áp dụng :
Lưu ý với các bạn: Khi Copy vào khung hội thoại bạn không nhất thiết phải dùng nguyên như tôi liệt kê ra mà bạn có thể thay font (font=arial....) chữ, thay mầu chữ (colour=red,blue..) va đặc biệt là thay cỡ chữ(size=120)
Tôi sẽ lấy một ví dụ để giúp các bạn hiểu rơ hơn : (Cả hai mục đều có cách làm tương tự)
Trước  tiên bạn Copy một câu lệnh nào đó vào cửa sổ soạn thảo ==> Bạn gơ các câu mà bạn muốn Chat và Enter
VD:
<font face="arial" size="12"><font color="000000">....
going in..
<font size="16"><font color="00CC00">5....
<font size="20"><font color="FF6633">4....
<font size="24"><font color="CC99FF">3....
<font size="28"><font color="FF0033">2....
<font size="32"><font color="6600FF">1....
<font color="000000">:D CYA! :D
{ Chỗ này dùng để gơ các thông điệp Chat của bạn .VD : Heloo}
I/ Một số câu lệnh tạo kí tự và biểu tượng lạ :
<font face="wingdings"><font size="12"><font
color="FF00CC">{<font size="16"><font
color="6600FF">{<font size="18"><font
color="FF0099">{<font size="20"><font
color="9966FF">{<font size="22"><font
color="FF6699">{<font size="24"><font
color="990099">{<font face="arial"size="18"><font
color="CC0033">HELLO<font face="wingdings"><font
size="24"><font color="990099">{<font size="22"><font
color="FF6699">{<font size="20"><font
color="9966FF">{<font size="18"><font
color="FF0099">{<font size="16"><font
color="6600FF">{<font size="12"><font color="FF00CC">{

<font face="wingdings"><font size="6"><font
color="FFCCFF">«<font size="12"><font
color="FF99FF">«<font size="16"><font
color="FF66FF">«<font size="22"><font
color="FF33FF">«<font size="26"><font
color="FF00FF">«<font size="10"><font
face="arial"><font color="990099">thanks<font
face="wingdings"><font size="26"><font
color="FF00FF">«<font size="22"><font
color="FF33FF">«<font size="16"><font
color="FF66FF">«<font size="12"><font
color="FF99FF">«<font size="6"><font color="FFCCFF">«
<font face="arial" size="12"><font color="000000">....
going in..
<font size="16"><font color="00CC00">5....
<font size="20"><font color="FF6633">4....
<font size="24"><font color="CC99FF">3....
<font size="28"><font color="FF0033">2....
<font size="32"><font color="6600FF">1....
<font color="000000">:D CYA! :D

<b><font face="webdings"><font size="12"><font
color="CCCCFF">à<font size="16"><font
color="FF99FF">˜<font size="20"><font
color="9999FF">à<font size="24"><font
color="FF33FF">˜<font size="32"><font
color="6666CC">à<font size="10"><font
face="arial"><font color="333399">I-)nightI-)<font
face="webdings"><font size="32"><font
color="6666CC">à<font size="24"><font
color="FF33FF">˜<font size="20"><font
color="9999FF">à<font size="16"><font
color="FF99FF">˜<font size="12"><font color="CCCCFF">à

<font face="Wingdings"><font size="6"><font
color="FF6666">Z<font size="10"><font
color="6600FF">Z<font size="14"><font
color="FF0099">Z<font size="18"><font
color="33CC33">Z<font size="22"><font
color="FFFF33">Z<font size="26"><font
color="990099">Z<font face="arial"><font
size="28"><font color="333399">NIGHT<font
face="Wingdings"><font size="26"><font
color="990099">Z<font size="22"><font
color="FFFF33">Z<font size="18"><font
color="33CC33">Z<font size="14"><font
color="FF0099">Z<font size="10"><font
color="6600FF">Z<font size="6"><font color="FF6666">Z

<font face="webdings"><font size="22"><font
color="FF00CC">Z<font size="10"><font
color="990099">˜<font size="22"><font
color="6600FF">å<font size="10"><font
color="990099">˜<font size="22"><font
color="FF0099">–<font size="10"><font
color="990099">˜<font face="arial"size="16"><font
color="cc66ff">Hello<font face="webdings"><font
size="10"><font color="990099">˜<font size="22"><font
color="FF0099">–<font size="10"><font
color="990099">˜<font size="22"><font
color="6600FF">å<font size="10"><font
color="990099">˜<font size="22"><font color="FF00CC">Z

<font face="Wingdings"><font size="6"><font
color="FF6666">Z<font size="10"><font
color="6600FF">Z<font size="14"><font
color="FF0099">Z<font size="18"><font
color="33CC33">Z<font size="22"><font
color="FFFF33">Z<font size="26"><font
color="990099">Z<font face="arial"><font
size="28"><font color="333399">NIGHT<font
face="Wingdings"><font size="26"><font
color="990099">Z<font size="22"><font
color="FFFF33">Z<font size="18"><font
color="33CC33">Z<font size="14"><font
color="FF0099">Z<font size="10"><font
color="6600FF">Z<font size="6"><font color="FF6666">Z :D<font size="18">Hey You!:D<font
color="ffffff"><snd=hello>
<font face="arial" size="12"><font color="000000">....
going in..
<font size="16"><font color="00CC00">5....
<font size="20"><font color="FF6633">4....
<font size="24"><font color="CC99FF">3....
<font size="28"><font color="FF0033">2....
<font size="32"><font color="6600FF">1....
<font color="000000">:D CYA! :D

<b><font face="webdings"><font size="12"><font
color="CCCCFF">à<font size="16"><font
color="FF99FF">˜<font size="20"><font
color="9999FF">à<font size="24"><font
color="FF33FF">˜<font size="32"><font
color="6666CC">à<font size="10"><font
face="arial"><font color="333399">I-)nightI-)<font
face="webdings"><font size="32"><font
color="6666CC">à<font size="24"><font
color="FF33FF">˜<font size="20"><font
color="9999FF">à<font size="16"><font
color="FF99FF">˜<font size="12"><font color="CCCCFF">à

<font color="000000">I <font face="webdings"><font
size="32"><font color="FF0033">O<font
face="arial"><font size="12"><font color="000000">ya
just fine
you can stop <font color="FF0033"><font
size="22">SHOUTING <font color="000000"><font
size="12">now!
II/ Một số câu lệnh tạo nền là ảnh động :
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/calvary.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/cats.gif>)>

<font size=30 color=red
style=background:url(<http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/tiger.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/angels/angelkiss.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/angels/ange5.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/angels/ange6.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/angels/angel7.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/angels/angelkisses.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/angels/angel2.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/angels/angel.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/angels/angelwink.gif>)>

<font size=50 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/3cross_1.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/celtcros.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/cross15.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/cross7.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/barcross.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/cross.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/cross_1.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/whtcross_w.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/christian_clr.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/LightWord.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/mountupeagles.gif>)>

<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/not_pass_away.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/christian/calvary.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/patriotic/USAflag.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/patriotic/treadonmeflag.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/patriotic/2ndAmend.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/patriotic/betsyrosswht.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/patriotic/BetsyRoss.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/patriotic/appealtoheavenflag.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/patriotic/bennington76.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://www.cybergifs.com/patriotic/MinuteMan.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://www.cybergifs.com/patriotic/thesecolorsdontrun.jpg>)>

<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/eagles/eagle2.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/eagles/eagleatyoublkwh.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/eagles/eagle.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/eagles/eagle122.jpg>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/eagles/eagleflag.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/eagles/eaglefly.gif>)>

<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/conf-flag.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/wavingdixie.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/SnBsCross.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/RebelCap.gif>)>

<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/confbtn4.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/confbtn3.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/confbtn2.gif>)>
cccc
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/confbtn1.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/conf_flag_bearer.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/conf-ribbon.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/BtlFlag.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/cwar1a.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/starbar.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/VaBtlFlag.gif>)>

<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/StarsBars.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/confederate/ConfWhup.jpg>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/heraldry/Hcrown.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/heraldry/Hknight.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/heraldry/MaceBall.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/heraldry/Hfencing.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/heraldry/Hknightonhorse.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/heraldry/Hknightonhorse.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/heraldry/sword.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/slidblue.gif>)>

<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/bar_rwb.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/bartree.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/barbeach.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/barfeet.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/barlook.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/barrb.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/barmusic.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/barheart.gif>)>
<font size=16 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/bararrow.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/smileybar.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/bardog.gif>)>

<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/PawPrint.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/barpencil.gif>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/indexr3.html>)>
<font size=30 color=red
style=background:url(<http://cybergifs.com/bars/barforest.gif>)>
<font size=120 color=red
style=background:url(http://cybergifs.com/horses/horse4.gif)> HA HA
<font size=120 color=red
style=background:url(http://cybergifs.com/horses/horses.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=white
style=background:url(http://cybergifs.com/dogs/dogwalk.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=white
style=background:url(http://cybergifs.com/eagles/eaglefly.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/flowers/FLrose3.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/flowers/DaisySpin.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/flowers/redrose.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/dogs/dogwalk2.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/dogs/dogbar.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/dogs/RunWolf.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/heraldry/sword.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hknightonhorse.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/other/candle.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/other/CanBlast2.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/other/money.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/other/Rlightning.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/other/yacht.gif)> InterGuiger
QuangCao
<font size=120 color=blue
style=background:url(http://cybergifs.com/other/winpooh.gif)> InterGuiger
QuangCao
Điều cuối cùng tôi muốn nói là : Các bạn chi cần có đia chỉ ảnh là các bạn có thể up lên được rùi . Các bạn lấy địa chỉ ảnh bằng cách là Copy ảnh vào mail (Yahoo) và chọn View HTML Source và chọn cái phần " http://....." bạn chọn một câu lệnh bất ḱ và xoá đi cái phần " http://......" và thay cái bạn mới t́m được

Các bạn đang xem trang http://www.CONETVN. blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn