Translate

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Tạo forum miễn phí cho lớp, nhóm, clb nhanh đơn giản

Tạo forum cho lớp, câu lạc bộ Club, nhóm là một nhu cầu tất yếu. Với chí phí bằng 0d. Các bạn sẽ trở thành admin với thiết kế giao diện, chủ quản các chuyên mục. Hãy thử tài ngay bây giờ cùng punbb
Forum miễn phí này được dựa trên http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fpunbb.org

Đó là Site :http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fmypunbb.com. Vào đây Đăng kí lấy 1 tài khoản (cách đăng kí thì miễn bàn nhá). Sau khi đăng kí bạn sẽ có 1 Forum với tên là http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ftenban.mypunbb.com.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các Bạn chỉnh vài thứ để có thể xuất hiện tiếng Việt và chèn bộ gõ.

Trước hết Đăng nhập vào trang mới tạo, vào mục "Admin Panel"....
Chọn Options.... trong khu vực này có rất nhiều thứ để chỉnh các bạn tự tìm hiểu nhá... mình chỉ giới thiệu mấy thứ quan trọng thui...
Default Languague chọn Vietnamese ---> Việt hóa là đây
Hoặc vào Languague and style rồi vào chỗ Language rồi chọn Vietnamese rồi nhấn Reset
Default Style chọn kiểu giao diện bạn thích.
Còn mấy dòng mô tả này nọ các bạn tùy hỉ à nhớ chọn Enable GZip.
Sau khi đã có chỗ ở cho bộ gõ, ta lại vào "Quản lý Diễn đàn"
Các bạn tìm đến chỗ nào có dòng sau Tpl Editor thì click vào. Kế tiếp click vào nút Create bên cạnh dòng Main.tpl. Sau đó lại click vào nút Edit
Đến đây ta sẽ chèn đoạn sau vào trước thẻ </head>

Code:
<script language=”javascript1.2” src=”duong dan den file bo go”></script>

Xong, click Update....
Chúc các bạn sẽ có những forum ấm áp cho riêng mình!
(http://www.conetvn.blogspot.com)

1 nhận xét:

Cám ơn bạn đã đóng góp cùng conetvn!

Gửi về Email của bạn